EKSPERT Biuro Biegłego Rewidenta
mgr Wiesława Grotkowska


Mam przyjemność zaprezentować Państwu moją firmę i zaoferować moje usługi. EKSPERT Biuro Biegłego Rewidenta Wiesława Grotkowska , od 2000 roku jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na Listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 2273.

Biuro moje oferuje usługi w zakresie:

- Badania sprawozdań finansowych
- Usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w siedzibie biura lub u klienta,
- Obsługi kadrowo-płacowej
- Opracowania Zakładowego Planu Kont i polityki rachunkowości
- Doradztwa podatkowego

Biuro współpracuje z biegłymi rewidentami z dużym doświadczeniem i praktyką w zawodzie.

Dla zapewnienia moim klientom usług najwyższej jakości przywiązuję szczególną wagę do profesjonalizmu i ciągłego uzupełniania wiedzy zawodowej mojej i moich współpracowników.

Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi czego świadectwem jest zarówno podpisana umowa jak i posiadanie polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie wykonywanej działalności.

Serdecznie zapraszam do podjęcia współpracy z moim biurem. Wszelkich informacji udzielam telefonicznie lub na bezpośrednim spotkaniu z zainteresowanym.

Właściciel Biura
Wiesława Grotkowska
Biegły Rewident nr ewid. 9422/7049